Cách sử dụng:DÂY DẪN NƯỚC INOX 304-ỐNG MỀM DẪN XĂNG DẦU-ỐNG BÔ INOX 304-KHỚP GIÃN NỠ CAO SU.

  • Lượt chia sẻ

Diễn đàn ketnoi24h.vn - Kênh chia sẻ thông tin về mọi lĩnh vực xã hội và đăng tin miễn phí hàng đầu

Theo dõi ketnoi24h.vn
ID: 1559791363
89 Bài viết 0 Được cảm ơn
16:46 PM, 14-01-2020 #1

Nhận gia công theo nhu cầu khách hàng:
Khớp nối mềm
Ống nối mềm inox
khớp chống rung
Khớp nối giảm chấn mặt bích
Ống giãn nở inox
Khớp nối giãn nở nhiệt inox
Khớp giảm rung inox
......

Cách sử dụng:DÂY DẪN NƯỚC INOX 304-ỐNG MỀM DẪN XĂNG DẦU-ỐNG BÔ INOX 304-KHỚP GIÃN NỠ CAO SU.Cách sử dụng:DÂY DẪN NƯỚC INOX 304-ỐNG MỀM DẪN XĂNG DẦU-ỐNG BÔ INOX 304-KHỚP GIÃN NỠ CAO SU.

Cách sử dụng:DÂY DẪN NƯỚC INOX 304-ỐNG MỀM DẪN XĂNG DẦU-ỐNG BÔ INOX 304-KHỚP GIÃN NỠ CAO SU.Cách sử dụng:DÂY DẪN NƯỚC INOX 304-ỐNG MỀM DẪN XĂNG DẦU-ỐNG BÔ INOX 304-KHỚP GIÃN NỠ CAO SU.

Cách sử dụng:DÂY DẪN NƯỚC INOX 304-ỐNG MỀM DẪN XĂNG DẦU-ỐNG BÔ INOX 304-KHỚP GIÃN NỠ CAO SU.Cách sử dụng:DÂY DẪN NƯỚC INOX 304-ỐNG MỀM DẪN XĂNG DẦU-ỐNG BÔ INOX 304-KHỚP GIÃN NỠ CAO SU.Cách sử dụng:DÂY DẪN NƯỚC INOX 304-ỐNG MỀM DẪN XĂNG DẦU-ỐNG BÔ INOX 304-KHỚP GIÃN NỠ CAO SU.


 

Cách sử dụng:DÂY DẪN NƯỚC INOX 304-ỐNG MỀM DẪN XĂNG DẦU-ỐNG BÔ INOX 304-KHỚP GIÃN NỠ CAO SU. - Diễn đàn ketnoi24h