Công ty Mayya cần tuyển 100 công nhân may 1 kim - Diễn đàn ketnoi24h