Chính sách bảo hành bảo trì

1. Tất cả các sản phẩm, dịch vụ của Kết Nối 24h cung cấp cho khách hàng bao gồm: website, phần mềm, server lưu trữ dữ liệu: hosting, email server sẽ được hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành vĩnh viễn.

2. Đối với dịch vụ website, phần mềm:

– Kết Nối 24h chỉ hỗ trợ bảo hành, bảo trì với điều kiện khách hàng không yêu cầu cung cấp tài khoản quản trị hosting. Trường hợp khách hàng yêu cầu cung cấp tài khoản quản trị hosting, chúng tôi sẽ không còn nghĩa vụ bảo hành và bảo trì.

– Website sau khi thiết kế và bàn giao, nếu khách hàng không sử dụng dịch vụ lưu trữ hosting của Kết Nối 24h cung cấp thì chúng tôi sẽ có nghĩa vụ hỗ trợ bảo hành bộ mã nguồn đã cung cấp cho khách hàng tại thời điểm nghiệm thu và ký kết biên bản bàn giao.

3. Để được bảo hành, bảo trì và xử lý kỹ thuật, khách hàng cần sử dụng thông tin đã đăng ký trên hợp đồng dịch vụ với Kết Nối 24h bao gồm email, số điện thoại để gửi yêu cầu hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ phản hồi hoặc không giải quyết nếu kiểm tra thông tin khách hàng không đúng như đăng ký trên hợp đồng.

4. Khách hàng có thể sử dụng email hoặc số điện thoại để yêu cầu hỗ trợ đối với các trường hợp dịch vụ website, server, hosting, domain, email server bị gián đoạn cần kiểm tra và xử lý khẩn cấp. Khách hàng cần sử dụng email đăng ký trên hợp đồng để gửi yêu cầu hỗ trợ đối với tất cả những trường hợp hỗ trợ kỹ thuật khác như: nâng cấp, chỉnh sửa, thay đổi thông tin, cung cấp tài khoản quản trị (website, hosting, email server).